Gujarat/ કોંગ્રેસના નેતા હેમાંગ વસાવડાનું નિવેદન, નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાશે: હેમાંગ વસાવડા, મંતવ્ય ન્યૂઝ પર હેમાંગ વસાવડાની પુષ્ટી, નરેશ પટેલ મૂળ કોંગ્રેસી છે: હેમાંગ વસાવડા, નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાશે: હેમાંગ વસાવડા

Breaking News