કોરોનાનો ફરી પગપેસરો/ રાજ્યમાં કોરોના રિટર્ન્સ, અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં તૈયારીઓ, હોસ્પિટલની આરોગ્યની ટીમ એલર્ટ, 1200 બેડની હોસ્પિટલમાં વ્યવસ્થા, આઈસીયુની પણ વ્યવસ્થા કરાઇ, ઓક્સિજન પ્લાન્ટની વ્યવસ્થા

Breaking News