Not Set/ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ડોસલીઘૂના અને લુમાકોટડીની અને હિરાસરની સ્થળાંતર પ્રક્રિયા તેજ

રાજકોટ ખાતે નજીક નિર્માણાધીન આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીનફીલ્ડ એરપોર્ટની કામગીરી ઝડપભેર આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.

Gujarat
Untitled 46 4 સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ડોસલીઘૂના અને લુમાકોટડીની અને હિરાસરની સ્થળાંતર પ્રક્રિયા તેજ

રાજકોટ ખાતે નજીક નિર્માણાધીન આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીનફીલ્ડ એરપોર્ટની કામગીરી ઝડપભેર આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન હીરાસર તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ડોસલીધૂના અને લુમાકોટડી આ ત્રણ ગામોની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા તેજ કરી દેવામાં આવી છે.

જેમાં હીરાસરના જૂના ગામ તળની સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. જેની સાથે જ આગામી અઠવાડિયામાં કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીને જમીન સંપાદન માટે દરખાસ્ત કરી દેવામાં આવનાર હોવાનું સુત્રોએ જણાવી ઉમેર્યું હતું કે જૂના ગામ તળમાંથી નવા ગામ તળમાં સ્થળાંતર માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ત્રણ વિકલ્પ આપવામાં આવે છે. મિલકત ધારકોને ત્રણ ગણુ વળતર અપાય છે. તેમજ જંત્રી મુજબ જમીનની કિંમત અને જમીન સામે જમીન આપવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત ત્રણ વિકલ્પમાંથી એક વિકલ્પની મિલ્કતધારકોને પસંદગી કરવાની તક આપવામાં આવે છે. હિરાસર એરપોર્ટની નજીક આવેલા હિરાસર તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ડોસલીધૂના અને લુમાકોટડી ગામોના સ્થળાંતર માટેની પ્રક્રિયા તેજ કરી દેવામાં આવી છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ આગામી ઓગસ્ટ-22થી ફલાઈટોના ઉડાન માટે તૈયાર કરી દેવામાં આવનાર હોય એરપોર્ટની નજીક આવેલા ડોસલીઘૂના ગામનું એરપોર્ટની સુરક્ષાના કારણોસર સ્થળાંતર કરવામાં આવનાર છે. તેની સાથો સાથ લૂમાકોટડી ગામનો પણ સ્થળાંતર કરાશે. જેમાં એરપોર્ટમાં નડતરરુપ લુમાકોટડી પાવર પ્રોજેકટ માટેના વિજપોલને જસદણ વિસ્તારમાં ફેરવવામાં આવનાર છે.