Gujarat / રાજ્યમાં ચોમાસાના કારણે 11 રસ્તા બંધ, વલસાડજિલ્લાના 1 રાજ્યરસ્તા બંધ, નર્મદા, તાપી, વલસાડ અને ડાંગના 10 પંચાયતરસ્તા બંધ, રસ્તા બંધ રહેતાં જનજીવન પર અસર


More Stories


Loading ...

Top StoriesPhoto Gallery


Entertainment