જાણવા જેવું / શું તમે જાણો છો કે એલપીજી અથવા ઓક્સિજન સિલિન્ડર શા માટે ‘ગોળાકાર’ હોય ….

સિલિન્ડર છોડો શું તમે ક્યારેય પાણી કે તેલના ચોરસ ટેન્કરો જોયા છે. કદાચ નહિ. જ જોયા હોઈ કારણ કે તેઓ ચોરસ આકારના બિલકુલ નથી

દરેકના ઘરમાં હશે LPG ગેસ સિલિન્ડર! આ LPG LPG સિલિન્ડર માત્ર નળાકાર આકારમાં જ તમે જોયા  હશે . શું તમે ક્યારેય  પણ કોઈના  ઘરે ચોરસ એલપીજી સિલિન્ડર જોયું છે? સિલિન્ડર છોડો શું તમે ક્યારેય પાણી કે તેલના ચોરસ ટેન્કરો જોયા છે. કદાચ નહિ. જ જોયા હોઈ કારણ કે તેઓ ચોરસ આકારના બિલકુલ નથી. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે એવું કેમ થાય છે કે સિલિન્ડર ગોળ હોય છે…

હવે જો સિલિન્ડર ચોરસ છે, તો દેખીતી રીતે તેના પણ ચાર ખૂણા હશે. આવી સ્થિતિમાં અંદર ઘણું દબાણ જમા થશે. જેના કારણે સિલિન્ડરમાંથી લીકેજ અથવા ફાટવાની સંભાવના વધી જાય છે. ગોળાકાર અથવા નળાકાર આકારમાં, દબાણ સમગ્ર સિલિન્ડરમાં સમાન હોય છે. આ કારણોસર, સિલિન્ડર અથવા કન્ટેનર રાઉન્ડ અથવા નળાકાર આકારમાં બનાવવામાં આવે છે.

સમગ્ર વિશ્વમાં સિલિન્ડરની સાઈઝ સરખી છે. , આ સિલિન્ડર અથવા ટેન્કરની મદદથી ગેસ અથવા પ્રવાહીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સરળતાથી લઈ જઈ શકાય છે. જ્યારે નળાકાર આકારના ટેન્કરો વાહન પર લોડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ગુરુત્વાકર્ષણના કેન્દ્રને ઘટાડે છે. તે વાહનને સ્થિર રાખે છે અને કોઈપણ પ્રકારના અકસ્માતનો ભય રહેતો નથી.

આ જ નિયમ તે બધી વસ્તુઓને લાગુ પડે છે જેમાં ગેસ અથવા પ્રવાહી સંગ્રહિત હોય છે. આ નિયમ હેઠળ ઓક્સિજન સિલિન્ડરો પણ નળાકાર આકારમાં હોય છે. દબાણ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે, તે સિલિન્ડર હોય કે ટેન્કર, બધાનો આકાર ગોળ હોય છે.


More Stories


Loading ...

Top StoriesPhoto Gallery


Entertainment