પરિણામ / JEE MAINનું પરિણામ થશે થોડીવારમાં જાહેર, શિક્ષા મંત્રાલયે આપી માહિતી

એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા JEE મુખ્ય મે 2021 સત્રનું પરિણામ હવેથી થોડા સમયમાં જાહેર થવાની શક્યતા છે.પરિણામ થોડીવારમાં જાહેર થશે

એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા JEE મુખ્ય મે 2021 સત્રનું પરિણામ હવેથી થોડા સમયમાં જાહેર થવાની શક્યતા છે. ઉમેદવારો તેમના રોલ નંબર અને રજિસ્ટ્રેશન નંબરની મદદથી સત્ર 4 નું પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ jeemain.nta.nic.in, ntaresults.nic.in અને nta.ac.in પર જોઇ શકશે.

JEE મેઇન ફેઝ -4 ની પરીક્ષા 26, 27, 31 ઓગસ્ટ અને 2 સપ્ટેમ્બરે યોજાઇ હતી. 7.8 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાવી હતી. JEE એડવાન્સ્ડ માટે નોંધણી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. કારણ કે પરિણામ વિના જેઇઇ એડવાન્સ માટે નોંધણી શક્ય ન હતી.

 

 

જેઇઇ એડવાન્સની નોંધણી પ્રક્રિયા ગયા અઠવાડિયે શરૂ થવાની હતી, પરંતુ પરિણામમાં વિલંબને કારણે, તે સોમવાર સુધી એટલે કે એક સપ્તાહ સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.

JEE ફેઝ I ની પરીક્ષા ફેબ્રુઆરીમાં અને ફેઝ II માર્ચમાં લેવામાં આવી હતી. આગામી તબક્કા એપ્રિલ અને મે માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ COVID-19 રોગચાળાની બીજી તરંગની વિનાશક અસરને ધ્યાનમાં રાખીને મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. ત્રીજો તબક્કો 20-25 જુલાઇ જ્યારે ચોથી આવૃત્તિ 26 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાઇ હતી.


More Stories


Loading ...

Top StoriesPhoto Gallery


Entertainment